Ehul výkladový slovník nejzákladnějších pojmů kolem e-kouření jako jsou: liquid, PG, VG, PEG, atomizer, atty, cartomizer, clearomizer, giantomizer, smokymizer, cartridge, tank, passthrough, pyro apod.

E-kouření => přenos nikotinu za pomocí páry (bez hoření, spalování a kouře). Při e-kouřením nevdechujeme kysličník (oxid) uhelnatý ani dehet. Nikotin sám o sobě nezpůsobuje rakovinu. Narozdíl od klasického kouření neobtěžuje a neznečišťuje okolí. E-kouřit je obvykle mnohem levnější.
Hit – throat hit => pocit v krku a v plicích při potažení (šluku), který vyjadřuje „sílu“ cigarety.
Koncentrace => množství nikotinu [mg] na mililitr liquidu. Pokud se prodávají již namíchané s příchutí a obsahem nikotinu dělí se na: 0 mg (NO), 6-8 mg (X LOW nebo-li EXTRA LOW), 11-12 mg (LOW), 16-18 mg (MEDIUM), 24 mg (HIGH) a někdy i více 36 mg (X HIGH nebo-li EXTRA HIGH) miligramů na 1 mililitr. Přenos nikotinu párou u e-cigarety je slabší než kouřem u klasické cigarety. Nedá se tedy použít rovnítko mezi množstvím nikotinu v mg u e-cigarety a obsahem nikotinu udávaným u tabákové cigarety.
Pyro => slangové označení tabákové (klasické) cigarety.
E-cigareta, e-doutník, e-dýmka => vytváří z liquidu páru (přenáší chuť, vůni a nikotin), která je podobná cigaretovému kouři a za podobných pocitů se obdobně potahuje (šlukuje). E-cigareta se skládá z baterie, atomizeru obsahující žhavící spirálku, zásobníkem liquidunáustkem.
Baterie – manuální a automatická => dobíjecí akumulátor, který napájí atomizér se žhavící spirálkou. Tvoří větší část e-cigarety. Kapacita baterie se pohybuje až po tisíce mAh. Automatická baterie neobsahuje tlačítko a spouští se podtlakem. Manuální baterie má tlačítko, kterým spouštíme žhavení. Baterie často obsahují LED diodu, která mimo jiné může indikovat zapnutí nebo stav nabytí baterie. Novější baterie mohou mít možnost nastavení napětí [V], výkonu (proudu) [W] nebo i teploty spirálky a tím i množství vyvíjené páry.
USB passthrough => druh baterie, která se může zároveň nabíjet a používat. Vštšinou přes mikro USB konektor.
Atomizeratty => zařízení které obsahuje žhavící spirálu, která přeměňuje liquid na páru.
Cartridgetank => nádobka na liquid. Prodává se buď prázdná, nebo naplněná a dá se opakovaně plnit.
Cartomizer => spojení cartridgeatomizeru v jednu součástku.
Clearomizer => cartomizer v průhledném obalu.
Smokymizer => druh clearomizeru, který má jinde uloženou žhavící spirálu.
Giantomizer => je např. cartomizer nebo clearomizer s velkým obsahem.
Liquid => tekutina obsahující chuť, nikotin a některou nebo kombinací složek PG, VG nebo PEG.
PG – propylen glykol => většinou jedna ze dvou složek liquidu. Dobře přenáší chuť a vyvíjí páru.
VG – vegetable glycerin => většinou jedna ze dvou složek liquidu. Vyvýjí více páry, ale méně přenáší chuť.
PEG – polyethylen glykol => alternativní látka pro výrobu liquidu. Náhrada PG v případě alergie.